CIAH

Универзитет у Београду
Машински факултет
ЛАБОРАТОРИЈА ЦИАХ


Превоз лакокварљивих намирница - АТП

Скраћеница АТП (на француском језику Accord Relatif Aux Transports Internationaux de Denrées Périssables Et Aux Engins Spéciaux à Utiliser Pour Ces Transports) означава Споразум о међународном превозу лакокварљивих намирница и специјалним средствима за њихов превоз донесен од стране Комитета за унутрашњи транспорт Економске комисије Уједињених нација за Европу давне 1970. године, а који је ступио на снагу шест година касније. Радна група за транспорт лакокварљивих намирница (WP.11) Комитета за унутрашњи транспорт Економске комисије за Европу од тада редовно мења и осавремењује Споразум и његове прилоге. Представник Србије у Радној групи WP.11 је проф. др Владимир Поповић са Машинског факултета Универзитета у Београду.

АТП споразум поставља захтеве за међународни превоз лакокварљивих намирница и возила која врше такав превоз, а све у циљу обезбеђивања квалитета и безбедности намирница. Према овом споразуму, нелегално је превозити лакокварљиве намирнице возилом које не поседује одговарајући важећи АТП сертификат преко граница држава које су потписнице АТП споразума. У супротном, возило може бити заустављено, враћено са границе, а неретко и кажњено новчаним казнама чији износи достижу неколико хиљада евра.

Лабораторија ЦИАХ се налази на листи овлашћених АТП станица на сајту радне групе Економске комисије Уједињених нација за Европу за превоз лакокварљивих намирница (WP.11). Лабораторија ЦИАХ је једина овлашћена испитна станица у Србији, од стране надлежног органа за спровођење АТП споразума у Србији - Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Први АТП сертификат за возило се издаје на основу његовог испитивања или на основу саобразности са већ испитаним репрезентом типа. Дужина важења таквог сертификата износи највише шест година. Након истека важности, сертификат се након задовољења критеријума приликом извршених периодичних прегледа и испитивања може продужавати на периоде од најдуже три године.

Према одредбама АТП споразума и нашег закона испитивање и контролисање возила и издавање сертификата може обавити само испитна станица коју је именовао или овластио надлежни орган земље у којој је возило уписано или регистровано, осим ако је контрола већ извршена на самом новом возилу или његовом прототипу у испитној станици коју је именовао или овластио надлежни орган земље у којој је возило произведено.

Упутство за постављање АТП сертификационе таблице и ознака за распознавање

Захтев за испитивање возила у циљу продужења АТП сертификата

Захтев за препис важећег АТП сертификата

Захтев за издавање дупликата важећег АТП сертификата

Ценовник услугa лабораторије ЦИАХ

Имејл: mmaljkovic@mas.bg.ac.rs

Placeholder Picture

Универзитет у Београду, Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35
Телефон: 011/3370 854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ | www.mas.bg.ac.rs | English