CIAH

Универзитет у Београду
Машински факултет
ЛАБОРАТОРИЈА ЦИАХ


Испитивање преграда за теретна возила

Лaбoрaтoриja ЦИAХ врши испитивање преграда за заштиту возача и путника од налетања терета према стандарду ISO 27956. На основу извештаја који Лабораторија ЦИАХ издаје, Агенција за безбедност саобраћаја издаје уверење за тип преграде. Уградња преграде у свако возило мора се појединачно испитати.

Упутства Агенције за безбедност саобраћаја за испитивање преграда за теретна возила

Универзитет у Београду, Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35
Телефон: 011/3370 854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ | www.mas.bg.ac.rs | English