CIAH

Универзитет у Београду
Машински факултет
ЛАБОРАТОРИЈА ЦИАХМолимо Вас да пре било какве уплате проверите који документ Вам је потребан. Уколико нисте сигурни, замолите наше особље за помоћ.

Који документ Вам је потребан? (кликните на слику примера)

Дупликат уверења о испитивању издатог до 11. фебруара 2013. године:

Пример броја уверења: ????? MF или ????? MF-TNG

Дупликат уверења о испитивању издатог од 12. фебруара 2013. године:

Пример броја уверења: 00????-15 или 00????-17П

Дупликат потврде о исправности уређаја и опреме за погон возила на ТНГ/КПГ издате од 12. фебруара 2013. године:

Пример броја потврде: 00????-13 или 00????-18К

Универзитет у Београду, Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35
Телефон: 011/3370 854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ | www.mas.bg.ac.rs | English