CIAH

Универзитет у Београду
Машински факултет
ЛАБОРАТОРИЈА ЦИАХ


Контрола саобразности

Контрола саобразности јесте поступак прегледа документације и возила или репрезента типа возила односно уређаја, склопова и опреме на возилима и утврђивања њихове саобразности са захтевима прописа и УН Правилника који се примењују у Републици Србији, одговарајућим ЕУ прописима, односно OECD кодовима.

Ценовник за услуге контроле саобразности

Имејл:

smitic@mas.bg.ac.rs

iblagojevic@mas.bg.ac.rs

Универзитет у Београду, Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35
Телефон: 011/3370 854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ | www.mas.bg.ac.rs | English