CIAH

Универзитет у Београду
Машински факултет
ЛАБОРАТОРИЈА ЦИАХ


Испитивање заштитних структура за тракторе

Лaбoрaтoриja ЦИAХ врши испитивања структура (кабина и рамова) за заштиту возача приликом превртања трактора.

Упутства Агенције за безбедност саобраћаја за испитивање заштитних структура за тракторе

Универзитет у Београду, Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35
Телефон: 011/3370 854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ | www.mas.bg.ac.rs | English