CIAH

Универзитет у Београду
Машински факултет
ЛАБОРАТОРИЈА ЦИАХИздавање дупликата потврда о исправности уређаја и опреме за погон возила на ТНГ/КПГ издатих од 12. фебруара 2013. године:

Пример потврде:

Пример броја потврде: 00????-13 или 00????-18К

- Oчитана саобраћајна дозвола
- Попуњен захтев за издавање дупликата уверења
- За физичка лица - скенирана уплатница као доказ уплаћене накнаде у износу од 1800,00 РСД
- Правним лицима ће накнадно бити испостављен рачун на износ од 1800,00 РСД
- Потврда о одјављеној изгубљеној потврди у Службеном гласнику РС или Службеним листовима покрајинских или градских органа са назнаком серијског броја обрасца на коме је потврда била одштампана

Потврду можете подићи лично, уз достављање горе наведене документације, на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд, Лабораторија ЦИАХ, соба 35, или достављањем документације на имејл адресу са назнаком адресе на коју се дупликат шаље као и бројем телефона примаоца поште.

НАПОМЕНА 1: Све комплетне захтеве пристигле до 14 часова радним данима обрађујемо истог дана (када и шаљемо документа).

НАПОМЕНА 2: Уколико не прецизирате другачије, документе шаљемо курирском службом Post Express данас за сутра (до 19 часова) о Вашем трошку (износ поштарине је 350,00 РСД).

Адреса за лично преузимање:
Београд,  Краљице Марије 16 (видети мапу доле)
Радно време: радним даном од 8 до 16 часова

Универзитет у Београду, Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35
Телефон: 011/3370 854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ | www.mas.bg.ac.rs | English