CIAH

Универзитет у Београду
Машински факултет
ЛАБОРАТОРИЈА ЦИАХИздавање дупликата уверења о испитивању издатих од 12. фебруара 2013. године:

Пример уверења:

Пример броја уверења: 00????-15 или 00????-17П

- Oчитана саобраћајна дозвола
- Попуњен захтев за издавање дупликата уверења
- Скенирана уплатница као доказ уплаћене републичке административне таксе (870,00 РСД)
- Потврда о одјављеном изгубљеном уверењу у Службеном гласнику РС или Службеним листовима покрајинских или градских органа са назнаком серијског броја обрасца на коме је уверење било oдштампано

Уверење можете подићи лично, уз достављање горе наведене документације, на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд, Лабораторија ЦИАХ, соба 35, или достављањем документације на имејл адресу са назнаком адресе на коју се дупликат шаље као и бројем телефона примаоца поште.

НАПОМЕНА 1: Све комплетне захтеве пристигле до 14 часова радним данима обрађујемо истог дана (када и шаљемо документа).

НАПОМЕНА 2: Уколико не прецизирате другачије, документе шаљемо курирском службом Post Express данас за сутра (до 19 часова) о Вашем трошку (износ поштарине је 350,00 РСД).

Адреса за лично преузимање:
Београд,  Краљице Марије 16 (видети мапу доле)
Радно време: радним даном од 8 до 16 часова

Универзитет у Београду, Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35
Телефон: 011/3370 854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ | www.mas.bg.ac.rs | English