CIAH

Универзитет у Београду
Машински факултет
ЛАБОРАТОРИЈА ЦИАХ
Молимо Вас да пре било какве уплате проверите који документ Вам је потребан. Уколико нисте сигурни, замолите наше особље за помоћ.

Издавањe дупликата уверења о испитивању издатих до 11. фебруара 2013. године:

Пример уверења:

Пример броја уверења: ????? MF или ????? MF-TNG

- Oчитана саобраћајна дозвола
- Попуњен захтев за издавање дупликата уверења
- За физичка лица - скенирана уплатница као доказ уплаћене накнаде у износу од 1800,00 РСД
- Правним лицима ће накнадно бити испостављен рачун на износ од 1800,00 РСД

Уверење можете подићи лично, уз достављање горе наведене документације, на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд, Лабораторија ЦИАХ, соба 35, или достављањем документације на имејл адресу са назнаком адресе на коју се дупликат шаље као и бројем телефона примаоца поште.

НАПОМЕНА 1: Све комплетне захтеве пристигле до 14 часова радним данима обрађујемо истог дана (када и шаљемо документа).

НАПОМЕНА 2: Уколико не прецизирате другачије, документе шаљемо курирском службом Post Express данас за сутра (до 19 часова) о Вашем трошку (износ поштарине је 350,00 РСД).

Адреса за лично преузимање:
Београд,  Краљице Марије 16 (видети мапу доле)
Радно време: радним даном од 8 до 16 часова

Универзитет у Београду, Машински факултет
Лабораторија ЦИАХ
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35
Телефон: 011/3370 854
Имејл: ciah@mas.bg.ac.rs

Услови пословања Лабораторије ЦИАХ | www.mas.bg.ac.rs | English